Về Đồng Tháp viếng Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

  Khu di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở phường 4, thành phố Cao Lãnh là một địa điểm thu hút nhiều du khách thập phương khi đến thăm tỉnh Đồng Tháp.
  Ðây là công trình ghi ơn cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà nho yêu nước và là thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc là một quần thể kiến trúc văn hoá độc đáo, được Bộ Văn hoá xếp hạng di tích cấp quốc gia ngày 9/4/1992.