Thăm chùa Bái Đính, ngôi chùa với nhiều kỷ lục nhất Đông Nam Á

  Là một quần thể chùa lớn, được đánh giá là chùa có tượng phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hàng lang các vị La Hán dài nhất Châu Á, có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á...
Góc nhìn quần thể chùa
Thăm chùa Bái Đính, ngôi chùa với nhiều kỷ lục nhất Đông Nam Á
  Đến chơi Ninh Bình, đừng quên ghé thăm chốn tâm linh, an yên tâm hồn, gột rửa những quẩn quanh trong suy nghĩ bạn nhé!!
Tượng phật Di Lặc chùa Bái Đính Ninh Bình