Cờ Tổ Quốc tung bay phấp phới giữa nền trời trên đảo Lý Sơn!!

  Không chỉ các dịp lễ lớn của dân tộc mà ngay cả ngày thường lá cờ Tổ Quốc cũng luôn được người dân ở đảo Lý Sơn treo lên. Vừa là sự khẳng định chủ quyền của Tổ Quốc vừa là sự yêu quý cờ đỏ sao vàng. Không biết từ bao giờ, lá cờ như là một niềm yêu quý, trân trọng của người dân ở đây, dễ dàng dùng mắt thường thấy được lá cờ hiện diện khắp mọi nơi, thân thuộc đến vậy.
  Không chỉ được treo ở mỗi ngôi nhà, mà lá cờ còn được đặt ở nơi cao nhất mỗi chiếc thuyền, con tàu. Như là sự khẳng định thiêng liêng của biển đảo chủ quyền dân tộc Việt Nam, lại hơn nữa là tình yêu quê hương của người dân ở đây.