Biển mây Bảo Lộc, Lâm Đồng đẹp không thua gì Tà Xùa đâu nha.

  Phần thưởng cho những người dậy sớm là đây nè.
  • Địa chỉ: Đèo Lộc Thành, Bảo Lộc, Lâm Đồng
ảnh: Phạm Kim Nhân