Về Bắc Ninh thăm Đền Cùng - Giếng Ngọc, chốn linh thiêng từ ngàn xưa

  • Làng Diềm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh
  Đền Cùng - Giếng Ngọc từ lâu đã nổi tiếng với giếng nước linh thiêng - nơi có dòng nước ngọt lành chứa đựng nhiều câu chuyện ly kỳ về “ông cá thần” tâm linh. Từ trước đến nay, giếng Ngọc chưa bao giờ cạn, cả khi vào mùa hạn hán.
  Đền Cùng cũng là địa điểm thờ vua Bà Thuỷ tổ Quan họ. Tương truyền, nhờ nước Giếng Ngọc mà giọng hát của người dân nơi đây luôn trong trẻo. Hàng năm, dòng người đổ về Đền Cùng - Giếng Ngọc để cầu may, cầu tình duyên, thịnh vượng và gia đạo yên ấm.