Tổng hợp các món ăn thích hợp làm quà ở Ninh Thuận.

 • Nho Ninh Thuận
 • Các đặc sản từ nho
 • Táo xanh Ninh Thuận
 • Nem chua
 • Mực khô, mực một nắng
 • Tỏi Phan Rang
 • Mủ trôm Ninh Thuận
 • Say rim Ninh Thuận
 • Bánh tráng mắm ruốc
 • Dông Cát
 • Ghẹ xanh
 • Yến Phan Rang
 • Nước mắm Phan Rang
Bánh tráng mắm ruốc
Ghẹ xanh
Mực khô
Nem chua
Say rim Ninh Thuận
Tỏi phan rang
Yến Phan Rang
Yến Phan Rang
vườn nho Ba Mọi