Sự Yên Bình Của Quê Hương Quảng Trị

  Ở đâu đó sự yên bình của quê hương Quảng Trị, cánh đồng bát ngát và người nông dân chăm chỉ…!!

ảnh: Vũ Sam