Nghệ thuật tuồng của Huế

  Tuồng cung đình Huế là loại hình nghệ thuật mang tính tổng hợp cao, trong đó có đủ cả thơ, ca, nhạc, họa và diễn xuất.

  Từ chốn cung đình triều Nguyễn, tuồng cung đình Huế đã lan tỏa và ít nhiều ảnh hưởng đến sân khấu tuồng cả nước với những nghệ nhân nổi tiếng đi theo cách mạng, mang nghệ thuật phục vụ nhân dân. Sau những thăng trầm của lịch sử, tuồng cung đình Huế đã được phục hồi, phát huy.

  Với tuổi đời gần 400 năm, tuồng Huế đã có những lúc phát triển cực thịnh và từng được xem là “quốc kịch”

  Huế được coi là nơi tập trung nhiều kịch bản tuồng nhất, cùng xem lại hình ảnh tuồng Huế - một thời kì vàng son tuồng cung đình Huế.