Mùa hoa cải ở Loóng Luông, Vân Hồ, Sơn La...

  Hoa cải đang nở rộ khắp nơi, như khoác một màu áo mới sinh động hơn và đầy màu sắc giữ trời chớm đông. Đến xã Lóng Luông, hai bên đường đã nhiều hoa hơn, càng vào sâu các bản như Co Lóng, Co Chàm, San Cài… nhà nào cũng có gốc đào, cây mận, cây mơ. Càng vào sâu những bản làng vào mùa hoa cải, bạn có thể xin phép để chụp ảnh với vườn cải rực rỡ, vui chơi với đám trẻ nhỏ và trờ chuện với người địa phương.
ảnh: Nguyễn Chí Nam