Một mảnh Cù Lao của nhánh sông Tiền thuộc nhánh miền Tây – Cù Lao Tam Hiệp

  Nghe kể lại là xưa kia, có một chiếc tàu buôn nước ngoài bị chìm tại đây. Về sau, phù sa bồi tụ lại thành cồn, vì Cồn giống hình chiếc tàu thủy nên người dân gọi là CỒN TÀU từ đó.
  Cù lao Tam Hiệp thuộc huyện Bình Đại - tỉnh Bến Tre. Ở đây đang bắt đầu phát triển du lịch cho khách nước ngoài thăm quan các ngành nghề dân tộc như đan lát, làm chổi, thuyền đi quanh sông, tham quan vườn lá sâm... và nhiều ngành nghề khác.