Một chiều hoàng hôn tuyệt đẹp bên biển Mũi Né, Bình Thuận