Hình ảnh Cà Mau gần Tết

  Còn khoảng tháng nữa là Tết rồi!!!
  Mần gì thì mần Tết này nhớ dìa Cà Mau thăm tía má nghen con. Những hình ảnh tết sưu tầm từ các năm trước, mong cho những hình ảnh tết năm nay rực rỡ và vui vẻ hơn các năm trước...