Ghé Thắm Khu Lăng Mộ Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre

  Khu lăng mộ và nhà lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước, tác giả truyện thơ Lục Vân Tiên. Khu lăng mộ và nhà lưu niệm nhà thơ Đồ Chiểu ở xã An Đức, huyện Ba Tri. Ngày 1-7 hàng năm, lễ hội truyền thống văn hoá của Bến Tre đều được tổ chức tại khu lăng mộ và nhà lưu niệm của nhà thơ.
  • Địa chỉ Khu lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre: An Đức, Ba Tri, Bến Tre.