Đà Lạt mùa phượng tím

  Đà Lạt đang mùa phượng tím ngập trời đó các bạn, tranh thủ check-in ngay nào!
  • Trường Tiểu học Trạm Hành
Lê Khuyên