Có một Ninh Bình đẹp yên ả giữa đại dịch Covid-19

  Mọi người giữ sức khỏe và hẹn gặp các bạn khi nước ta chiến thắng đại dịch.
  Chúc Việt Nam mình ‘mau khỏi bệnh’ để cuộc sống trở lại bình thường, Ninh Bình lại nhộn nhịp khách du lịch nhé
Nguồn: Check in Ninh Binh