Check-in - Bãi đá Lò Thung - Tiên Phước - Quảng Nam

  Bãi đá Lò Thung - có phong cảnh tuyệt đẹp, mà ít người biết tới. Dù nằm sâu trong một huyện nhỏ của tỉnh Quảng Nam nhưng nó đúng là tiên cảnh.
  Nơi đây có suối chảy róc rách nước trong veo, cảnh đẹp mê ly luôn. Lò Thung còn là tọa độ cắm picnic tắm suối thoải mái nha.
Nguyễn Thệch Ênh