Cánh đồng Tà Pạ

  Còn được xem là ruộng bậc thang độc nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đứng trên mé đồi sẽ được ngắm màu xanh mượt của cánh đồng lúa đương thì con gái cũng như màu vàng ươm của cây lúa chờ gặt. Vì khai thác nông nghiệp nên Tà Pạ trở thành ruộng bậc thang quanh năm.
ảnh: st