Các lễ hội đặc sắc tại Buôn Ma Thuột - Đak lak

Nhà mồ của người Tây Nguyên với tượng gỗ được đặt ở bên ngoài
  Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk có nhiều truyền thống văn hóa khá đa dạng của nhiều dân tộc mang đậm bản sắc riêng. Nếu đúng dịp, du khách sẽ được tham dự những lễ hội độc đáo còn nguyên chất dân gian. Trong kễ hội, cả buôn làng cầm tay nhau nhảy múa xung quanh đống lửa theo nhịp cồng, chiêng. Danh sách các lễ hội lớn nhất của đồng bào dân tộc:
  • Lễ đâm trâu của người Bana
  • Lễ cúng lúa sắp trổ bông của đồng bào Ê Đê
  • Lễ cúng bến nước của dân tộc Ê đê
  • Lễ ăn cơm mới của dân tộc Ê Đê
  • Lễ cúng sức khỏe cho voi
  • Lễ hội cồng chiêng
cơm mới
cồng chiêng
cúng lúa trổ bông
đâm trâu
hội đua voi