Cả nhà đã check in ở đây chưa?

  Chưa thì lên kèo hết dịch đến đây check in làm bộ ảnh sống ảo cả năm nhé
  Khu Du Lịch Sinh Thái Thư Duy
  Địa chỉ: 323 LÝ THƯỜNG KIỆT PHƯỜNG 6 - TP CÀ MAU
Cre: Cà Mau