Đại Nội Huế - kiến trúc của một thời vàng son rực rỡ

  Hiện nay, Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô ... Người ta thường gọi chung Hoàng Thành và Tử Cấm Thành là Đại Nội.

Cung Diên Thọ
  Đại Nội Huế hay còn được gọi là Hoàng Thành Huế, là vòng thành thứ 2 bên trong Kinh Thành Huế. Di tích này có ý nghĩ trong việc bảo vệ cung điên, miếu thờ và Tử Cấm Thành mà giờ đây trở thành điểm tham quan hấp dẫn bậc nhất của Huế. Đại Nội Huế cũng là một trong các di tích nằm trong cụm Quần thể Di tích Huế, được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1993.
ĐẠI NỘI HUẾ
  Xét theo lịch sử Việt Nam thời cận đại, Đại Nội Huế (Kinh thành Huế) được cho là công trình có quy mô đồ sộ nhất, với sự tham gia thi công, xây dựng của hàng vạn lượt người, hàng triệu mét khối đất đá cùng với một lượng công việc khổng lồ từ đào hào, lấp sông, dời mộ, di dân, đắp thành.
đại nội huế- 1 góc cửa hiển nhơn
đại nội huế- cửa hiển nhơn
  Được biết, Đại Nội Huế bao gồm 2 lớp vòng thành, đầu tiên là Hoàng Thành, là vòng thành thứ hai của Kinh Thành Huế, nơi ở các vua cùng Hoàng Gia, cũng là nơi triều đình làm việc.
  Trải qua 2 cuộc chiến tranh chống đế quốc Mĩ và Pháp, Đại Nội Huế bị tàn phá khá nhiều, còn chưa đến một nữa so với ban đầu. Song, Đại Nội Huế vần giữ được những dấu tích quan trọng, lối kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc ban đầu.
đại nội huế- lầu bất giác
đại nội huế
  Các di tích bên trong Hoàng Thành ở Đại Nội Huế:
  • Cổng Ngọ Môn
  • Điện Thái Hòa
  
đại nội huế
  Các di tích bên trong Tử Cẩm Thành ở Đại Nội Huế:
đại nội huế
  • Đại Cung Môn
  • Tả Vu và Hữu Vu
  • Điện Cần Chánh
  • Thái Bình Lâu
  • Cung Diên Thọ